اطلاعات عمومی

سایز تایر

سایز تایر را به صورت یک فرم کلی به شکل زیر می توان روی دیواره همه ی لاستیک ها مشاهده کرد. مثال: ۱۸۵/۷۵R/14185 نشانگر پهنای لاستیک به مقیاس میلیمتر۷۵ نشانگر نسبت ابعاد لاستیک به مقیاس درصد از پهناR نشانگر رادیال بودن لاستیک۱۴ نشانگر قطر داخلی لاستیک به مقیاس اینچ

تاریخ مصرف لاستیک

تعیین تاریخ مصرف بهینه لاستیک امروزه یکی از سوالات رایج مشتریان به هنگام خرید لاستیک می باشد. به طور کلی بیان میزان کارکرد بهینه لاستیک عمدتا از طریق مقدار مسافت طی شده توسط لاستیک قابل بیان می باشد که این میزان با توجه به نوع کمپانی سازنده از ۵۰۰۰۰ کیلومتر تا ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر و یا …

تاریخ مصرف لاستیک Read More »

اسکرول به بالا